NCR is het ‘Huis van de coöperatie’

NCR is de vereniging van en voor coöperaties in Nederland. Wij geloven in de kracht van de coöperatie en benutten die in het belang van onze leden. Samen versterken we het coöperatief ondernemerschap in Nederland. Dat doen we door kennis te ontwikkelen en te delen. En door de mensen van de coöperaties te verbinden.

Over NCR

Lidmaatschap van NCR

Onze kennis over coöperatief ondernemen delen we met onze leden. We zijn gespecialiseerd in onderwerpen zoals ledenbetrokkenheid, bestuursstructuren/governance, ledenfinanciering, juridische zaken en internationalisering. Door lid te worden van NCR krijgt u toegang tot het kenniscentrum en platform van coöperaties en wordt de lobby en belangenbehartiging namens de coöperaties nog krachtiger.

Lees meer

Generation [X]change

NCR startte in 2017 met het project Generation [X]change. Met als doel om coöperaties bewust te maken van de gouden combinatie tussen jong en oud en de dialoog tussen hen te faciliteren. Het verbinden van generaties zorgt voor kracht, energie en vernieuwende ideeën binnen de coöperatie. Alles omtrent dit thema - inspiratie, activiteiten, achtergrond en De Nationale Coöperatiedag 2017 - is beschikbaar in een roadmap.

Lees meer

NCR publicaties

NCR heeft een aantal publicaties uitgegeven zoals het NCR Ledenboek, het jaarverslag, een brochure over coöperatieve bestuursmodellen, de kwartaaluitgave Coöperatie en de NCR Code. De NCR Code voor coöperatieve ondernemingen is een governancecode met gedragsregels die transparantie en kwaliteit van bestuur vergroten. Onder regie van NCR is deze code opgesteld met input van de bij haar aangesloten coöperaties. De NCR Code is een hulpmiddel om coöperatief ondernemerschap, ledenbetrokkenheid en professioneel toezicht te verbeteren.

Lees meer