NCR is het ‘Huis van de coöperatie’

NCR is de vereniging van en voor coöperaties in Nederland. Wij geloven in de kracht van de coöperatie en benutten die in het belang van onze leden. Samen versterken we het coöperatief ondernemerschap in Nederland. Dat doen we door kennis te ontwikkelen en te delen. En door de mensen van de coöperaties te verbinden.

Over NCR

Lidmaatschap van NCR

Onze kennis over coöperatief ondernemen delen we met onze leden. We zijn gespecialiseerd in onderwerpen zoals ledenbetrokkenheid, bestuursstructuren/governance, ledenfinanciering, juridische zaken en internationalisering. Door lid te worden van NCR krijgt u toegang tot het kenniscentrum en platform van coöperaties en wordt de lobby en belangenbehartiging namens de coöperaties nog krachtiger.

Lees meer

De Coöperatieve Dialoog

‘Gehoord worden’ is voor het overgrote deel van leden van coöperaties een belangrijk punt. Maar liefst 80% van de respondenten in het NCR Ledenbetrokkenheidsonderzoek geeft dit aan. Door getrapte governancestructuren ligt het zwaartepunt van ledeninvloed echter bij een (relatief) klein deel van de leden. Het belang om te blijven vernieuwen in coöperatieve menings- en besluitvorming is groot. Het zorgt voor een grotere groep betrokken leden, een betere kwaliteit van besluitvorming en meer draagvlak voor genomen besluiten. In het themajaar 2018 konden NCR-leden laagdrempelig kennismaken en experimenteren met het voeren van een goede coöperatieve dialoog.

Lees meer

NCR publicaties

NCR heeft een aantal publicaties uitgegeven zoals het NCR Ledenboek, Jaarverslagen, een brochure over coöperatieve bestuursmodellen, de kwartaaluitgave Coöperatie en de NCR Code. De NCR Code voor coöperatieve ondernemingen is een governancecode met gedragsregels die transparantie en kwaliteit van bestuur vergroten. Onder regie van NCR is deze code opgesteld met input van de bij haar aangesloten coöperaties. De NCR Code, een hulpmiddel om coöperatief ondernemerschap, ledenbetrokkenheid en professioneel toezicht te verbeteren, wordt in 2019 herzien.

Lees meer