Themajaar Generation [X]change

2017 staat voor NCR in het teken van Generation [X]change; de samenwerking tussen generaties in coöperaties. Tijdens De Nationale Coöperatiedag wordt het themajaar afgesloten. Er is een aantal ledenbijeenkomsten over generatiedialoog georganiseerd en ook in Coöperatie was over dit thema te lezen (zie bijvoorbeeld 'Kruispunten van culturen; jongere generatie gaat coöperatie domineren' van maart 2017, en 'Was er maar een generatiekloof' van juni 2017). Volg de speciale Facebookpagina voor actuele informatie!

Deze bijeenkomsten hebben dit jaar al plaatsgevonden:

  • 13 JANUARI: kick-off Generation [X]change. In een world-café-setting kwamen jongeren met een oudere buddy (bestuurder of commissaris) van verschillende coöperaties bij elkaar. Ideeën over toekomstig ondernemen, knelpunten tussen verschillende generaties en oplossingen hiervoor werden in kaart gebracht.
  • 30 MAART: NCR Seminar Y. Generatieonderzoeker dr. Aart Bontekoning hield een NCR-Talk en lichtte zijn onderzoeksmethode, de Y-scan toe. Vervolgens gingen jong en oud met het NCR-werkblad aan de slag over de manier waarop ze samen zouden kunnen werken aan de innovatie van hun coöperatie.
  • 20 APRIL: NCR symposium: Generation [X]change in Governance. Tijdens dit symposium spraken prof. Mathieu Weggeman (hoogleraar innovatiemanagement) en Talitha Muusse (lid Raad van Toezicht MVO Nederland) over het belang van de generatiedialoog in governance. Arwin Bos (Royal Cosun) en Corine Peek (DeltaMilk) deelden hun eigen ervaringen als jonge coöperatiebestuurders.
  • 9 JUNI: NCR Pop-up Lab Generation [X]change. Communicatie- en HR-professionals van coöperaties pasten een digitale dialooginnovatie toe om de generatiekrachten van coöperaties in kaart te brengen.

De bijeenkomsten zijn georganiseerd om het belang van generatiedialoog binnen de coöperatie te onderstrepen. Nu is het tijd voor de volgende stap: de samenwerking tussen generaties binnen coöperaties aanpakken in de praktijk. Zo gaat dr. Aart Bontekoning bij diverse coöperaties Y-scans uitvoeren. NCR heeft het intergenerationele bureau ‘Flying Elephants’ bereid gevonden coöperaties te assisteren om de samenwerking tussen generaties te bevorderen. En natuurlijk staat ook De Nationale Coöperatiedag op 23 november a.s. in het teken van Generation [X]change.