NCR Basiscursus Coöperatie

Als coöperatiekenniscentrum organiseert NCR drie keer per jaar de NCR Basiscursus Coöperatie. Deze cursus vormt een inleiding in de coöperatieve ondernemingsvorm. Hierbij komen enerzijds de meer technische onderwerpen aan bod zoals bestuursmodellen en financieringsvormen, maar daarnaast is er ook aandacht voor vraagstukken zoals de waarde van de coöperatie en ledenbetrokkenheid.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor (nieuwe) bestuurders en medewerkers van coöperaties op diverse niveaus. Dus zowel hoofdbestuurders als ledenraadsleden, maar ook management van de coöperatie of coöperatie-medewerkers. Het aantal deelnemers is gemaximeerd tot 35. De volgorde van inschrijving is hierin bepalend.

Programma

De coöperatiecursus staat in het teken van kennis vergaren en ervaringen uitwisselen. De opzet is zodanig dat er veel ruimte is om andere deelnemers te ontmoeten en voor interactie. Door de diversiteit in de samenstelling van de cursusgroep - in typen coöperaties en in functies van deelnemers - komt deze onderlinge uitwisseling ook tot zijn recht.

De basiscursus biedt een mix van theorie en praktijk. Dat laatste onder andere door het discussie-uur in het middaggedeelte met daarbij een bijdrage van een aantal bestuurders en commissarissen van verschillende coöperaties.

Deelname

NCR-leden kunnen ieder jaarlijks twee deelnemers kosteloos laten deelnemen aan de cursus. Voor iedere extra deelnemer wordt € 125 in rekening gebracht. De kosten voor niet-leden bedragen € 250 per deelnemer. De genoemde kosten zijn inclusief lunchmaaltijd.

Iedere deelnemer ontvangt ook de "NCR Code voor coöperatieve ondernemingen".

De laatste NCR Basiscursussen Coöperatie hebben plaatsgevonden op 16 februari bij LTO Noord in Zwolle, op 5 juni bij Coöperatief Koninklijk Tuinbouwcentrum Horticoop in Bleiswijk en op 22 september bij Royal Cosun in Dinteloord. De data van de bijeenkomsten in 2018 worden nog bekendgemaakt. Heeft u vragen over de Basiscursus of wilt u zich aanmelden, dan kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar Dorien Groen: d.groen@cooperatie.nl of telefonisch via 030-2840490.