Leden NCR

NCR is opgericht voor en door coöperaties uit vooral de agrarische sector. Daar ligt dus onze oorsprong. Inmiddels heeft NCR ook leden uit andere sectoren, zoals de verzekeringsbranche, transport & logistiek, zorg en energie. Veel activiteiten worden voor alle leden uit alle sectoren gezamenlijk georganiseerd, zodat van elkaars ervaringen gebruik gemaakt kan worden. Soms vraagt een thema om een sectorale aanpak en dan nodigen we juist deze groep leden uit. Op die manier ontstaat ook een sterk netwerk van coöperaties binnen een sector. Een overzicht van onze leden is hieronder te vinden, zie ook het NCR Ledenboek 2016 en het NCR Jaarverslag 2016.

Logo's NCR-leden

AB Brabant

AB Brabant is als personeelsvoorziener actief in Noord-Brabant. Sinds eind jaren negentig zet de organisatie ook medewerkers in buiten de agrarische sector. AB Brabant en AB Zuidoost Brabant fuseerden per 1 januari 2013. AB Brabant en AB Werkt Zuid-Nederland willen voor 1 juli 2017 fuseren.

AB Midden Nederland

AB Midden Nederland is een personeelsvoorziener voor bedrijven in de Alblasserwaard, Vijfheerenlanden, Lopikerwaard, Land van Heusden en Altena en de gehele provincie Utrecht. De coöperatie biedt vakkundige arbeidskrachten in ondermeer de agrarische sector, groenvoorziening, de bouw, de techniek en transportsector.

AB Vakwerk

AB Vakwerk is sinds 17 september 2012 de nieuwe naam van AB Fryslân & Noord-Holland, één van de grootste dienstverleners in flexibele arbeid van Noordwest Nederland. De coöperatie is actief in de agrarische sector, de groenvoorziening, de groen-, weg- en waterbouw, productie, techniek, transport & logistiek en de bouw.

AB Vecht en Amstel

AB Vecht en Amstel is een personeelsvoorziener voor bedrijven in de regio’s Utrecht en Noord-Holland. De coöperatie biedt vakkundige arbeidskrachten aan voor ondernemingen in de agrarische sector, de groenvoorziening en de bouw- en transportsector.

AB Werkt

AB Werkt Zuid Nederland helpt werkgevers aan mensen, en mensen aan werk. AB Werkt heeft vijf vestigingen in Limburg, Brabant en Zeeland. Gemiddeld zijn er dagelijks meer dan 1.800 werknemers voor AB Werkt aan het werk bij haar klanten in met name agro, food, productiewerk en groenvoorziening. AB Brabant en AB Werkt Zuid-Nederland willen voor 1 juli 2017 fuseren.

AB Zuid-Holland Personeelsvoorziener AB Zuid-Holland helpt werkgevers aan mensen, en mensen aan werkgevers. ‘Groen’ is van oorsprong het domein; de agrarische sector. Inmiddels is AB Zuid-Holland in heel veel verschillende sectoren actief. AB Zuid-Holland wil simpelweg de opdrachtgevers én de werknemers zo goed mogelijk bedienen
abflexkracht

abflexkracht zet zich al bijna 50 jaar in om de agrarische sector te ondersteunen. Van oudsher bieden wij continuïteit in de vorm van agrarische bedrijfsverzorgers. Ook verzorgt abflexkracht capaciteit door het uitzenden van uitzendkrachten: van productiemedewerker (veelal Pools) tot bedrijfsleider. Vandaag de dag bieden wij vanuit het groene servicepakket vernieuwende diensten die ondernemers in de sterk veranderende agribusiness nodig hebben.

Abiant

Abiant is een toonaangevende personeelsbemiddelaar in Noord-Nederland en Noord-Duitsland. De coöperatie heeft zich ontwikkeld van een agrarische specialist tot een allround personeelsbemiddelaar. Abiant levert agrarische vakkrachten, hoveniers, chauffeurs, metselaars, secretaresses, grondwerkers, productiemedewerkers en vakantiekrachten.

ABZ Diervoeding ABZ Diervoeding is een ambitieuze diervoedercoöperatie, ontstaan op 1 januari 2013 door een fusie tussen Arkervaart Diervoeding en Brameco∙Zon Voeders. Met een productie van ruim 585.000 ton mengvoeders verdeeld over drie sectoren is ABZ Diervoeding een landelijke speler in de pluimvee-, rundvee- en varkenshouderijsector.

Achmea

Achmea, waarvan ook Interpolis een onderdeel is, heeft activiteiten in financiële diensten, zekerheid en zorg en is de grootste verzekeraar van Nederland. Vereniging Achmea is met 65% de grootste aandeelhouder in Achmea B.V.

Agrico

Verhandelt wereldwijd pootaardappelen, consumptie-aardappelen en biologische aardappelen van meer dan 900 in de aardappelteelt gespecialiseerde telers.

Agrifirm Koninklijke Agrifirm is een coöperatie waarin 17.000 Nederlandse ondernemende boeren en tuinders hun kracht hebben gebundeld. Die bundeling biedt duurzaam voordeel op kwalitatief hoogstaande producten als diervoeders, zaaizaden, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.
Agrimaco

Coöperatie Agrimaco U.A. vervult diverse advies- en managementrollen binnen bedrijven en organisaties in en rond het agri-food complex. De consultants verbeteren strategie, organisatie, marktpositie en rendement en adviseren/realiseren duurzaamheid met name op het gebied van ruimtelijke ordening, energie- en waterbenutting. En zijn gepassioneerd ondernemer.

AgriVer

Een onderlinge verzekeringsmaatschappij die zich in hoofdzaak bezighoudt met verzekeringen op het gebied van land- en tuinbouw en paarden. AgriVer is de grootste onderlinge gewassen te velde en glastuinbouwverzekeraar van Nederland. 

AgruniekRijnvallei

AgruniekRijnvallei is op 1 januari 2012 ontstaan na een fusie van Agruniek en Rijnvallei. De coöperatie levert kwaliteitsproducten en heeft adviesdiensten voor zowel de veehouderij (voeders, uitgangsmateriaal legpluimvee en stalinrichting) als de plantaardige sector (meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en zaai- en graszaden).

Avebe

Avebe is een wereldwijd opererende onderneming die producten levert op basis van aardappelzetmeel en aardappeleiwit voor toepassingen in voeding, diervoeding, papier, bouw, textiel en kleefstoffen. Zowel Nederlandse als Duitse zetmeelaardappeltelers zijn lid van Coöperatie AVEBE U.A.

AVIA

AVIA Nederland is de handelsnaam van Coöperatie AVIA Nederland U.A. en vormt samen met vijf zelfstandige ondernemingen in de brandstof- en smeerolie branche (B2C en B2B) de AVIA Groep in Nederland. AVIA is met bijna 320 tankstations goed vertegenwoordigd in een groot aantal regio’s in Nederland.

Bebeka

Bebeka U.A. is een coöperatie voor de maritieme sector. De kernactiviteit is het inkopen van brandstoffen en smeermiddelen voor de leden. Door het uitbesteden van de inkoop kunnen leden profiteren van diverse (schaal)voordelen. Ook biedt Bebeka onafhankelijk (juridisch) advies en ondersteuning aan.

Call for Action

Call for Action is een full service bureau voor resultaatgedreven (online) business. De organisatie is gemodelleerd naar samenwerking tussen experts. Call for Action is een coöperatie, waar 30 specialisten mede-eigenaar van zijn. Allen senior professionals, die hun specifieke kennis en ervaring graag inbedden in de full-service-propositie van Call for Action. Zo kunnen teams worden samengesteld die óver de schutting van hun eigen expertise heen kunnen kijken.

CBM

Coöperatieve Belangenvereniging Melkgeitenhouderij Midden Nederland U.A. (CBM) is sinds 1986 een toonaangevende coöperatie in geitenzuivel. In binnen- en buitenland staat zij bekend om haar kwaliteit, betrouwbaarheid en structurele afzet. De coöperatie CBM is er voor en door geitenhouders. We hechten sterke waarde aan de coöperatieve gedachte. Onze leden leveren niet alleen melk, maar denken én werken ook mee met de verdere ontwikkeling van CBM.

CNB

De Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (CNB) is een bemiddelingsbedrijf in bloembollen, knollen en vaste planten. Met ruim 90 jaar ervaring en zo'n 1.500 leden (kopers en verkopers) geldt CNB wereldwijd als de grootste coöperatieve bloembollenbemiddelaar.

CNC

CNC Holding is een internationaal opererende bedrijvengroep die actief is in de paddenstoelensector. De vijf bedrijven produceren en/of transporteren kwalitatief hoogwaardige, duurzame substraten voor de teelt van paddenstoelen. De coöperatie CNC U.A. is 100% aandeelhouder van CNC Holding BV. Vrijwel alle Nederlandse champignontelers zijn lid van coöperatie CNC. 

CONO Kaasmakers

Verwerkt de melk van bijna 500 aangesloten melkveehouders (hoofdzakelijk gevestigd in Noord-Holland) tot kazen die worden verkocht in Nederland, België en Duitsland. Beemsterkaas is een bekend merk. CONO hecht groot belang aan duurzaam ondernemen.

Controlled Growing Coöperatie Controlled Growing is een recent opgerichte Nederlandse samenwerking van toeleveranciers voor de wereldwijde bedekte tuinbouw. Het doel is om de productie van gezond en veilig voedsel en een sterke sierteeltbeleving wereldwijd beter beschikbaar te maken.
Coop

Coop is een Nederlandse landelijke supermarktorganisatie met de focus op dagelijks, lekker, vers en betaalbaar. In combinatie met de coöperatieve structuur nemen de 236 modern ingerichte Coop supermarkten een unieke plaats in in de Nederlandse Foodretail. Coop is zich bewust van haar maatschappelijke positie en staat dicht bij de klant. De supermarkten worden geleid door zelfstandig ondernemers (55 procent) en filiaalmanagers (45 procent).

Coöperatie A.A.S.

In 2006 is Coöperatie Allround Automotive Solutions (A.A.S.) opgericht, een landelijke keten waarbij nu meer dan 70 autoschadeherstelbedrijven aangesloten zijn. A.A.S. streeft naar de hoogste klanttevredenheidscore in de schadebranche, voert een actief schadelastbeheersingstraject voor haar opdrachtgevers en zorgt voor het verbeteren van het rendement en performance van haar leden.

Coöperatie Boer en Zorg

Boer en Zorg is een coöperatie van gekwalificeerde zorgboerderijen. De 130 aangesloten zorgboeren in Gelderland, Overijssel, Flevoland en Utrecht kunnen er terecht voor informatie en advies en voor het uitwisselen van kennis en ervaring. De coöperatie biedt inkoopvoordeel, bevordert deskundigheid en stimuleert innovatie.

Coöperatie Koninklijke Cosun

Royal Cosun is een internationale producent en leverancier van enkelvoudige en klantspecifieke ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie. Verwerkt onder andere de door de bijna 10.000 suikerbietentelers geleverde suikerbieten tot suiker en suikerproducten. Ook AVIKO is onderdeel van het concern.

Coöperatie DEP

DEP, Duurzame Energieproductie Pluimveehouderij, is een coöperatie van pluimveehouders die structurele mestafzet combineren met het opwekken van duurzame energie. De coöperatie heeft 700 leden en verwerkt ongeveer 1/3 van de in Nederland geproduceerde stapelbare pluimveemest.

Coöperatie Koninklijke Fruitmasters Groep U.A.

Eén van de meest gespecialiseerde fruitveilingen in Noordwest-Europa en de grootste afzetorganisatie in hard- en zachtfruit van Nederland.

Coöperatief Koninklijk Tuinbouwcentrum Horticoop

Coöperatief  Koninklijk Tuinbouwcentrum Horticoop is 1 januari 2009 ontstaan vanuit een fusie van Coöperatief Koninklijk Tuinbouwcentrum Lent en Horticoop. Hoofdactiviteit is toelevering van de tuinbouwsector.

Coöperatie Vitelia

Coöperatie Vitelia is niet alleen actief als toeleverancier in de dierlijke sector via Vitelia Voeders, maar heeft onder meer ook Boerenbond-winkels en activiteiten in de plantaardige sector en financiële dienstverlening.

CRV

De coöperaties CR Delta (Nederland) en VRV (Vlaanderen) zijn op 17 januari 2017 gefuseerd tot één coöperatie, die onder de naam CRV u.a. verdergaat. De coöperatie is everancier van producten en diensten op het gebied van rundveeverbetering en heeft ruim 25.000 Nederlandse en Vlaamse leden.

CSV COVAS

CSV COVAS is een suikerbietentelerscoöperatie met bijna 1.700 leden. De coöperatie, lid van Cosun, heeft Zuidoost-Nederland als werkgebied. Per 1 mei 2017 worden de leden rechtstreeks lid van Cosun; de activiteiten van CSV COVAS worden afgebouwd.

CZAV

CZAV is een agrarische aan- en verkoop coöperatie in Zuid-Nederland van en voor ruim 3.000 actieve agrarische ondernemers in de akkerbouw, bloembollenteelt, veehouderij, tuinbouw en fruitteelt.

CZ Rouveen

De zuivelcoöperatie Rouveen Kaasspecialiteiten verwerkt melk en EKO-melk van 300 leden-melkveehouders tot kaas en kaasspecialiteiten.

CAV Agrotheek

CAV Agrotheek is toeleverancier van gewasbeschermingmiddelen, meststoffen, (gras)zaden, veevoeders en bollennetten in de agrarische sector; en voorziet hierbij in advies en teeltbegeleiding.

CAV Den Ham De Coöperatieve Aan- en verkoop Vereniging “Den Ham” U.A. produceert mengvoeders. Met technische advisering en praktische ondersteuning dragen zij bij aan de optimalisatie van de resultaten bij leden en klanten. Daarnaast exploiteert Den Ham een tankstation en een winkel met producten op het gebied van dier, tuin, agri en klus.
Dactari Dierenartsencoöperatie Dactari Dierenartsencoöperatie, tot juni 2014 AUV genaamd, telt 2.300 dierenartsen-leden. Dactari is een coöperatieve vereniging van en voor practici, en ondersteunt leden in hun werk als praktiserend dierenarts. Dit kan zowel op het gebied van belangenbehartiging, als ook op financieel, juridisch en praktisch gebied.
De Eendracht De Eendracht is een veevoedercoöperatie met als kernactiviteit het inkopen van grondstoffen en het vermarkten van goed krachtvoer, voorzien van een doeltreffende begeleiding en goed advies m.b.t rundveevoer en pluimveevoer. De coöperatie produceert gangbare en biologische voeders.
De Nieuwe Band

Sinds 1983 zijn we een onafhankelijke coöperatieve groothandel in biologische levensmiddelen. In de coöperatie werken medewerkers en afnemers samen. Met 70 medewerkers spannen we ons in om zoveel mogelijk biologische levensmiddelen te verkopen, transparant te zijn en te handelen op fair trade basis met onze leveranciers en klanten. We distribueren 3.000 producten van ruim 200 leveranciers uit binnen- en buitenland.

DeltaMilk

DeltaMilk is van oorsprong een zelfstandige melkleveranciersvereniging, die is opgericht in 2003 en inmiddels 150 aangesloten melkveehouders telt. Sinds december 2009 zijn de leden van zuivelcoöperatie DeltaMilk eigenaar van Zuivelfabriek De Graafstroom in Bleskensgraaf.

Deltawind Coöperatie Deltawind is een coöperatie van (voornamelijk) particulieren op Goeree-Overflakkee die zich ten doel gesteld hebben duurzaam opgewekte energie te produceren ten behoeve van de lokale bevolking. De coöperatie is in 1989 opgericht en bezit inmiddels 2 windparken (totaal 33 MW, 16 windturbines) en een groot zonnepark. Er is nog ruim 140MW aan projecten in voorbereiding. Eind 2015 bedraagt het ledental bijna 1900.

DOC Kaas

Als coöperatie voegt DOC Kaas - Drents Overijsselse Coöperatie Kaas in Hoogeveen - waarde toe aan de melkproductie van de leden. Dat doet zij in een duurzame relatie door het efficiënt produceren en klantgericht vermarkten van kaas- en weiproducten.

DOOR

DOOR is een professionele coöperatie van én voor vruchtgroentetelers. DOOR heeft met ruim 40 leden en in totaal 520 hectare glas invloed in de markt. DOOR faciliteert, initieert en creëert om de productmerken en ondernemers een sterke positie in de markt te geven.

DPA

Dutch Produce Association is de sectorvereniging van de afzetorganisaties voor groenten, fruit en paddenstoelen in Nederland. DPA behartigt de belangen van de groenten- en fruitsector op nationaal en Europees niveau en telt 14 leden. Vanaf 2014 werkt DPA samen met Frugi Venta in het GroentenFruit Huis.

Emoves

Emoves verenigt partijen die actief zijn op het gebied van urban culture & sports. Emoves treedt op als kennisplatform en organiseert jaarlijks in Eindhoven het Urban Culture Festival, waar de diverse urban-uitingen een podium krijgen en zich kunnen meten. De leden beogen tevens de ontwikkeling en professionalisering van het urban veld te bevorderen.

Royal FloraHolland

Koninklijke Coöperatieve bloemenveiling FloraHolland U.A. biedt telers en klanten een netwerk van vijf (inter)nationale marktplaatsen, een landelijk opererende bemiddelingsorganisatie en een internationaal actieve afdeling Import. 's werelds grootste veilingorganisatie Royal FloraHolland heeft bijna 4.500 leden.

Flynth

Flynth is een landelijk opererende accountancy- en adviesorganisatie en een toonaangevende dienstverlener voor onder meer de agrarische sector, foodretail en het MKB.

Fossa Eugenia

Fossa Eugenia bestaat uit een groep van bijna 30 groentetelers uit de ‘euregio’ Venlo met het volgende doel: Het leveren van een gezond kwaliteitsproduct dat voldoet aan de eisen van de kritische consument.

FrieslandCampina

Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. is met 19.005 leden-melkveehouders in Nederland, Duitsland en België een van de grootste zuivelcoöperaties in de wereld. Haar onderneming Koninklijke FrieslandCampina heeft een omzet van meer dan 11 miljard euro en vestigingen in 28 landen met in totaal 22.049 medewerkers.

FromFarmers

Coöperatie FromFarmers is een coöperatie met bijna 6.300 leden en is aandeelhouder van ForFarmers N.V. De ledenraad is het hoogste orgaan van de coöperatie, daar vindt namens de leden de besluitvorming plaats. Sinds 24 mei 2016 zijn de aandelen van ForFarmers N.V. genoteerd aan Euronext Amsterdam. Aangezien bij het traject Vermogen Op Naam circa 82,5% van het vermogen wordt verdeeld onder de leden, houdt de coöperatie een belang van circa 17,5%. Verder heeft de coöperatie als prioriteitsaandeelhouder zeggenschap over belangrijke zaken.

Gewoondoen

Gewoondoen stimuleert de werknemerscoöperatie als bedrijfsvorm: leden/werknemers besturen hun eigen coöperatie. Al opgericht zijn Schoongewoon in de schoonmaakbranche en Helpgewoon in Zorg & Welzijn en Thuiszorg. Gewoondoen faciliteert deze coöperaties en draagt het concept verder uit.

Harvest House

Harvest House is één van Nederlands grootste telersverenigingen gespecialiseerd in vruchtgroenten. De 70 vruchtgroentetelers van Harvest House hebben samen een totaal areaal van ruim 820 hectare. Door intensieve samenwerkingen met diverse partijen streeft Harvest House naar regie op de complete vruchtgroenteketen.

HSLnet

De Coöperatie HSLnet u.a. is in 2012 opgericht. De coöperatie heeft een open glasvezelnetwerk aangelegd waarop alle inwoners, bedrijven en instellingen zich kunnen aansluiten. Een netwerk waarop ook lokale en maatschappelijke diensten kunnen worden aangeboden, naast televisie, internet en telefoon door diverse providers. Dit HSLnet glasvezelnetwerk ligt al in de kernen van Heeze, Leende, Leenderstrijp, en Sterksel.

ITGilde

ITGilde, opgericht door Pieter Izeboud en Rob de Laat, brengt zelfstandige Unix- en Linux-professionals bij elkaar, biedt ondersteuning en bemiddelt bij interessante opdrachten. Daarnaast beschikt ITGilde over een eigen Academy waar zowel docenten als IT Professionals worden opgeleid onder de bezielende leiding van Sander van Vugt; tevens lid van ITGilde Coöperatie. De coöperatie telt 78 leden.

Jeugd Veilig Verder

Jeugd Veilig Verder is een gecertificeerde instelling die uitvoering geeft aan justitiële jeugdbescherming, jeugdreclassering en preventieve jeugdbescherming. Jeugd Veilig Verder richt zich op preventie en talent- en competentieontwikkeling, voor blijvende veiligheid in de leeftijdsgroep van 0 tot 27 jaar. De coöperatie is opgericht door Jeugdbescherming Regio Amsterdam en Lumens uit Eindhoven en start bij gunning van opdrachten per 1 januari 2017.

KIEN

Coöperatie KIEN u.a. is een coöperatie voor ICT in het onderwijs. Tot de leden behoren schoolorganisaties uit het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs. De kernactiviteiten zijn het ondersteunen bij de ontwikkeling, onderhoud, beheer van hun ICT-beleid en een gemeenschappelijke ICT-infrastructuur. Door gezamenlijke inkoop profiteren leden van diverse (schaal)voordelen en door samenwerking wordt de balans tussen ICT-beleid en ICT-infrastructuur geoptimaliseerd.

Kompany

Kompany is een samenwerkingsverband van en voor telers. Met ruim 300 miljoen komkommers is zij de grootste afzetorganisatie voor komkommers in Europa. De aansluiting van een groep aardbeientelers heeft in 2016 geleid tot een uitbreiding van haar productassortiment met aardbeien. Onze primaire activiteiten zijn het naar wens van de teler optimaal vermarkten van diens producten conform de specifieke wensen van de markt.

Licent

Coöperatie Licent Oost U.A. is een samenwerkingsverband van onafhankelijke assurantiekantoren uit Noord- en Oost-Nederland. Innovatie, inkoopkracht en samenwerking zijn de leidende motieven van de organisatie. Samen met haar leden ontwikkelt Licent verzekeringen die optimaal voldoen aan de wensen van de verzekerden, zorgt zij voor de juiste automatiseringsoplossingen en ondersteunt zij haar leden met kennis, kunde en opleidingen. De zelfstandigheid en onafhankelijkheid van het assurantiekantoor blijft hierbij optimaal gewaarborgd.

LLTB

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) is er voor en door de Limburgse ondernemers uit het agrarische bedrijfsleven. De LLTB vertegenwoordigt als regionale ondernemersorganisatie zo'n 3.300 boeren, tuinders en hun gezinnen in Limburg.

Local2Local Krommerijnstreek

Coöperatie Local2local Krommerijnstreek U.A. is een initiatief gericht op de voedselmarkt in de regio Utrecht. De coöperatie richt zich op het verkorten van de voedselketen en wil eerlijk en gezond lokaal voedsel in de regio bereikbaar maken: lokale ondernemers voor lokale consumenten. L2L herstelt de traditionele verbinding tussen producent en consument; L2L levert één op één aan grote bedrijven en via uitgiftepunten rechtstreeks aan de consument bij hem om de hoek.

LTO Noord

LTO Noord is de agrarische ondernemersorganisatie voor alle sectoren in de negen provincies boven de Maas die zich inzet voor een sterke economische en maatschappelijke positie van haar 18.000 leden. LTO Noord doet dat door het bevorderen van ruimte om duurzaam te ondernemen, door versterking van het ondernemerschap, marktpositie en innovatiekracht en door versterking van het imago van de land- en tuinbouw.

Lijnspel

Lijnspel is een coöperatie van ondernemers die vanuit hun eigen vakmanschap samenwerken om mensen, processen en projecten met elkaar te verbinden, ondersteunen en creëren. Uitgangspunten hierbij zijn betrokkenheid bij de omgeving en de bereidheid om kennis te delen en van elkaar te leren. Lijnspel is koploper in de transitie naar een Nieuwe Economie en werkt voor én verbindt de 3 O’s: Ondernemers, Onderwijs en Overheid.

MEE NL

MEE NL is een coöperatieve vereniging van 20 regionale MEE-organisaties. Dankzij haar landelijk dekkend netwerk kan MEE NL organisaties van dienst zijn bij de uitvoering van beleid en projecten of het aanbieden van diensten voor mensen met een beperking. MEE NL richt zich onder andere op (arbeids)participatie, sport en bewegen, training en scholing en cliëntondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet langdurige zorg.

Menzis

De Coöperatie Menzis U.A. omvat onder andere de 3 zorgverzekeraars Menzis, Anderzorg en Azivo en zorgkantoren in drie regio’s. De coöperatie heeft 2,1 miljoen leden. Samen verzekeren wij kwalitatief goede zorg om de leefkracht van ieder lid te versterken. Menzis behartigt de belangen van haar leden in de zorg zonder winstoogmerk en wil er samen met haar leden, de zorgverleners, overheid en patiëntenverenigingen voor zorgen dat goede zorg voor alle mensen toegankelijk en betaalbaar blijft.

Nautilus

Nautilus Organic is een vooraanstaande biologische akker-, fruit- en tuinbouwcoöperatie met leden verspreid door heel Nederland. Al meer dan 25 jaar telen de leden biologische of biologisch-dynamische groente, fruit en aardappelen. De coöperatie speelt in op de toenemende vraag naar gezonde, lekkere en veilige voeding van de hoogst mogelijke kwaliteit en werkt hiervoor samen met een toenemend aantal relaties in binnen- en buitenland.

Nedato

Nederlandse aardappeltelersorganisatie met ongeveer 500 leden-aandeelhouders, houdt zich bezig met de teelt, collectie en afzet van aardappelen en heeft als kerntaken de bewerking en afzet van consumptieaardappelen en aardappelen voor de verwerkende industrie.

N.I.B. NOS INNGUT BONUM, ofwel N.I.B., is een coöperatief administratiekantoor dat zich als full-service bureau presenteert en diensten verleent op het gebied van administratie, belastingen, managementondersteuning en bedrijfsadvisering.
Niscoo Niscoo is een coöperatie met als kernactiviteit het ontwikkelen, het toegankelijk maken en het bundelen van kennis voor de ondernemer in de agrarische sector. Met haar producten en diensten wil Niscoo de kennis van haar leden verder vergroten. Kennis die nodig is om hun bedrijven en hun persoonlijk beter toe te rusten voor de toekomst.
NoorderlandMelk NoorderlandMelk is een kleine, slagvaardige en trotse coöperatie die in de keten van omgeving, leden en klanten streeft naar langdurige samenwerking. De basis van hoge kwaliteitsmelk in combinatie met onze daadkrachtige organisatie, creëert mogelijkheden voor vernieuwende concepten en differentiatie. NoorderlandMelk is samenwerkingspartner van Royal A-ware.

NPRC

De NPRC is een coöperatie van Europese particuliere binnenvaartondernemers. De NPRC vervoert jaarlijks meer dan 11 miljoen ton droge lading over de Europese vaarwegen. Iedere dag zijn er gemiddeld 200 schepen voor de NPRC onderweg waarmee de NPRC de op twee na grootste logistiek dienstverlener op de Europese binnenwateren is.

ODE Decentraal

ODE Decentraal is de organisatie die de belangen behartigt van burgers en coöperaties in de versnelde transitie naar duurzame energie opwekking en energiebesparing. Met als doel het vergroten van het aandeel duurzame energie in Nederland, specifiek door burgers en lokale initiatieven. REScoopNL ondersteunt namens ODE Decentraal om de projecten en initiatieven te laten slagen.

Oikocredit International

Oikocredit is een van de grootste particuliere kapitaalverstrekkers in de microfinancieringssector ter wereld. Wij geven kredieten aan kleine bedrijven in ontwikkelingslanden en opkomende economieën. Wij doen dit via microfinancieringsinstellingen (MFI’s) die als tussenpersoon optreden. Ook verstrekken wij rechtstreeks leningen aan handelscoöperaties, fairtrade organisaties en bezitten we deelnemingen in een aantal kleine en middelgrote ondernemingen.

Organic Goatmilk Coöperatie

Organic Goatmilk Coöperatie (OGC) is een coöperatie van ruim veertig biologische geitenhouders uit België, Duitsland en vooral Nederland. Organic Goatmilk Coöperatie wil kwaliteitsvolle biologische geitenmelk aanbieden aan zuivelbedrijven die er lekkere en gezonde voedingsproducten van maken, zoals zachte en halfharde kazen, yoghurt en melkpoeder voor babyvoeding. Organic Goatmilk Coöperatie wil de biologische geitenmelk van haar leden zodanig vermarkten dat de ledenbedrijven een duurzame toekomst hebben.

ParkeerService

Parkeren makkelijk maken voor gemeenten en automobilisten. Dat is de missie van Coöperatie ParkeerService. ParkeerService ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van parkeerbeleid. 15 gemeenten zijn lid van de coöperatie.

Plantion

Plantion is in 2008 ontstaan door een fusie van Veiling Vleuten en Bloemenveiling Oost Nederland; de coöperatie heeft 275 leden. In maart 2010 is de nieuwbouwlocatie in Ede in gebruik genomen. Plantion is voor aanvoerders en inkopers een marktplaats voor bloemen en planten. Plantion viert in 2017 het 100-jarig bestaan.

Power by Peers

“Mensen met een arbeidsbeperking ondersteunen tot ondernemer.” Dat is in het kort de missie van Power by Peers dat een nieuwe oplossing biedt voor het Participatiesamenlevingsvraagstuk. Niet langer wordt het voor de mensen met een handicap, beperking bedacht. Nee, de mensen verzinnen zelf de oplossing en doen dit vanuit hun eigen ondernemerschap. Zo ontstaat er voor de Peer ondernemers de mogelijkheid te ondernemen, werken en te verdienen naar vermogen. Met eigen wijsheid samen ondernemen!

Praedium

Praedium Coöperatie gelooft dat mensen gelukkig worden van een duurzaam, economisch vitaal buitengebied, met kansen voor ondernemerschap en ruimte om te voorzien in lokale en regionale behoeften. Daarom begeleidt Praedium particulieren en bedrijven met nieuwe, duurzame initiatieven. Praedium inspireert: vaak zijn nieuwe ideeën, samenwerkingen en verdienmodellen gewenst. Praedium realiseert: van bestemmingsplannen tot landschapsinrichting en het ontwikkelen van nieuwe commerciële concepten.

Primera Coöperatie Primera b.a. is in 1991 opgericht en is een landelijke winkelketen van, voor en door zelfstandig ondernemers. Met deze coöperatieve samenwerking staan wij “samen sterk”. Deze samenwerking heeft inmiddels onder andere geresulteerd in de grootste organisatie in de tabak- en gemaksbranche met 490 winkels.
Quantore

Quantore is als kantoorgroothandel dagelijks bezig met de inkoop en distributie van kantoorbenodigdheden. Bijna 450 zelfstandige kantoorvakhandelaren zijn aangesloten bij Quantore. Dat zorgt voor ruim 1.600 verkooppunten in de Benelux. Quantore zorgt voor slimme inkoop en excellente logistiek, zodat de ondernemer zich volledig kan richten op deskundig advies en persoonlijke service.

Rabobank

De grootste financiële dienstverlener op de Nederlandse markt met 106 aangesloten lokale Rabobanken en ruim 1,9 miljoen leden. De nadruk ligt in Nederland op all-finance dienstverlening en internationaal op food & agri.

Requiem De Requiem Coöperatie is het landelijk netwerk van de beste lokale uitvaartondernemingen. Deze bedrijven kenmerken zich door een persoonlijke aanpak, een transparante wijze van werken en maximale keuzevrijheid. Het zijn ondernemers met een hart voor mensen en tijd voor nabestaanden. De aangesloten uitvaartondernemers delen een aantal kwaliteiten en waarden. Deskundigheid, ervaring en persoonlijke aandacht behoren tot de pijlers hiervan.
SURF

In de coöperatie SURF werken Nederlandse universiteiten, hogescholen, universitaire medische centra, onderzoeksinstellingen en mbo-instellingen samen aan ICT-innovatie voor onderwijs en onderzoek. SURF zorgt ervoor dat studenten, docenten en onderzoekers onder gunstige voorwaarden kunnen beschikken over de best mogelijke ICT-voorzieningen. De coöperatie SURF bestaat uit het bureau van de coöperatie (SURF-bureau) en 3 werkmaatschappijen: SURFmarket, SURFnet en SURFsara.

Topigs Bij Coöperatie Topigs, de nieuwe naam van Pigture Group, zijn zo'n 1.550 leden-varkenshouders aangesloten. De organisatie is marktleider in Nederland op het gebied van de varkensfokkerij en toepassing van varkens-k.i en hoort bij de drie grootste fokkerijorganisaties wereldwijd. De internationale activiteiten zijn ondergebracht in Topigs Norsvin.
TVM verzekeringen TVM verzekeringen is in 1962 opgericht door een aantal vervoerders in het wegtransport. Inmiddels is de coöperatie TVM een Europese verzekeraar voor transport, logistiek, binnenvaart en de automotive branche. Door én voor onze leden. Dat is de kracht van de coöperatie TVM. Al meer dan 50 jaar!

Univé

Totaalverzekeraar Univé biedt naast brand-, schade- en zorgverzekeringen ook levensverzekeringen en hypotheken aan, voor zowel particulieren als zakelijke klanten. Univé heeft een netwerk van 15 Regionale Univé's.

Van Nature

Van Nature is een coöperatie van ruim honderd telers met moderne teeltbedrijven, in glas- en vollegrondsgroenten (resp. bijna 600 hectare en ruim 300 hectare). Door efficiënte ketensamenwerking laten we consumenten wereldwijd dagelijks genieten van gezonde en smaakvolle groenten en fruit. Persoonlijk, betrokken, efficiënt, maatwerk en marktgerichtheid zijn kenmerkend voor Van Nature.

VerbindDrenthe

Het breedbandplatform VerbindDrenthe is in 2014 in het leven geroepen door de provincie Drenthe. Het is een platform voor het delen van kennis en het uitwisselen van ervaringen voor en door lokale breedbandinitiatieven in Drenthe. VerbindDrenthe informeert, verbindt en ondersteunt om samen overal in Drenthe hoogwaardig breedband mogelijk te maken.

Veiling Zaltbommel De Coöperatieve Tuinbouwveiling Zaltbommel en Omstreken B.A. is opgericht in 1917. Er zijn 300 leden bij de coöperatie aangesloten; de belangrijkste producten die zij leveren zijn aardbeien, overig zachtfruit en paprika's.

VEREINIGTE HAGEL

VEREINIGTE HAGEL is een Europese onderlinge, zonder winstoogmerk, en de marktleider en specialist in gewasschadeverzekeringen voor de open teelten in Europa. De onderlinge is actief in 8 landen en heeft twee rayons in Nederland.

Voergroep Zuid

Voergroep Zuid is een uiterst efficiënte leverancier van mengvoer en voergrondstoffen in het zuiden van ons land. Centraal in de missie staat het realiseren van aantoonbaar meer rendement op het boerenerf. Voergroep Zuid werkt praktisch, slagvaardig en efficiënt vanuit een no-nonsense organisatie met medewerkers die passie hebben voor de sector.

Coöperatie VGZ

Coöperatie VGZ is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk en heeft ruim 4,2 miljoen verzekerden. Via ledenraden zijn de verzekerden actief betrokken bij het beleid.

Windunie

Windunie is een samenwerkingsverband tussen eigenaren van windmolens door heel Nederland, ontstaan uit de Vereniging van Windturbine-eigenaren in Noord-Holland. De coöperatie telt 225 leden en heeft zo’n 400 MW achter zich; een kwart van het windvermogen in Nederland.

ZAP

De coöperatie uit Anna Paulowna levert voornamelijk pootaardappelen en zaaizaden. De activiteiten van Koninklijke ZAP betreffen niet alleen vermarkting, maar ook teeltbegeleiding, bewaring, sorteren en drogen.

Zevij-Necomij Coöperatie Zevij B.A. is 100% eigenaar van Zevij-Necomij B.V. Bij deze inkooporganisatie voor de technische groothandel en de ijzerwarenvakhandel zijn 40 leden aangesloten die zich richten op de professionele klant in de bouwnijverheid en industrie. Gezamenlijk zijn zij goed voor meer dan 480 vestigingen, verspreid over heel Nederland en België.

ZLTO

De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) is een vereniging voor ondernemers in de groene ruimte. In Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Gelderland heeft ZLTO 15.000 leden. De ZLTO ondersteunt de leden bij het realiseren van een duurzame positie in markt en maatschappij.

Coöperatieve Telersvereniging ZON

ZON is de internationale verkooporganisatie van Koninklijke Coöperatieve Telersvereniging Zuidoost-Nederland U.A. Ze levert aan professionele ondernemers in de tuinbouw - leden en niet-leden - diensten rondom de verkoop van groenten en fruit. Royal ZON bestaat sinds juni 2015 100 jaar en heeft het predicaat Koninklijk ontvangen.