Coöperatie

Coöperatie is een kwartaaluitgave van NCR en biedt bestuurders, management en toezichthouders van coöperaties, en andere geïnteresseerden in coöperatief ondernemen achtergrondinformatie en analyses. Specifieke coöperatiethema’s zoals ledenbetrokkenheid, financiering en governance vormen de rode draad. Ook op de bijbehorende trends, best practices en dilemma's wordt ingegaan. Informeren en inspireren zijn kernwoorden. Coöperatie staat voor het verspreiden van kennis, verbinding maken tussen mensen en het meer zichtbaar maken van NCR.
Het archief van Coöperatie op deze website wordt nog aangevuld. Beschikbaar zijn nu alle artikelen uit 2014 van het juni-september- en het decembernummer, en enkele artikelen uit Coöperatie van maartjuni, september en december 2015, maartjuniseptember en december 2016, en maart 2017. Ledennetgebruikers hebben toegang tot de pdf-versies van alle artikelen.

Wilt u een abonnement op Coöperatie? Stuur dan een e-mail naar ncr@cooperatie.nl.

De kosten van een abonnement voor niet-leden van NCR bedragen € 35 per jaar (exclusief 6% BTW) voor Nederlandse verzendadressen.
 
Opzegging van het abonnement kan alleen geschieden per 31 december. Nieuwe abonnementen kunnen elk gewenst moment ingaan.