Bijeenkomsten

De Nationale Coöperatiedag

De Nationale Coöperatiedag heeft elk jaar een actueel thema rondom coöperatief ondernemen. Het programma biedt bestuurders en managers van coöperaties de gelegenheid om verdiepende presentaties en parallelle sessies te volgen en relaties te ontmoeten. De volgende Nationale Coöperatiedag zal op donderdag 23 november 2017 plaatsvinden.
Het thema van De Nationale Coöperatiedag 2016 was Coöperatieve wendbaarheid, dat van Coöperatiedag 2015 'De coöperatie constant in beweging'. Een verslag van Coöperatiedag 2014 is ook beschikbaar.

NCR Symposia

Jaarlijks wordt twee tot drie keer een symposium georganiseerd dat uitsluitend voor leden van NCR toegankelijk is. In 2014 stonden bijvoorbeeld de thema's De internationale coöperatie, en Coöperatie en Digitalisering centraal, in 2015 onder meer de NCR Code, ledenbetrokkenheid en ledenbinding, en in 2016 "Toezicht houden in coöperaties", Big data en de coöperatie, en het monistisch bestuursmodel.

Commissies

Voor iedereen die zich binnen de coöperatie met een specifiek vakgebied bezig houdt, biedt NCR diverse commissies bijvoorbeeld over verenigingszaken, communicatie of voor begeleiders van jongerenraden. In deze commissies wisselen leden informatie en ervaringen uit. Voor meer verdieping verzorgen externe deskundigen gastcolleges en workshops. Zo blijft de vakkennis up-to-date en kunnen nieuwe ideeën tot bloei komen.

NCR Pop-up Labs

De verscheidenheid tussen coöperaties is groot. Toch zijn er ook veel overeenkomsten. NCR verbindt mensen binnen de verschillende coöperaties om zodoende kennis en ervaringen uit te wisselen. Dit doen we onder andere in zgn. NCR Pop-up Labs. Deze kleinschalige co-creatie-bijeenkomsten worden naar behoefte georganiseerd en beogen kennisontwikkeling, kennisdeling en belangenbehartiging. In 2016 worden de eerste twee NCR Pop-up Labs voor communicatieprofessionals georganiseerd en een NCR Pop-up Lab voor jongeren binnen coöperaties. Meer thema's en doelgroepen zullen volgen.

NCR Peer Groups

Kennis vergaren en ervaringen delen. Dat zijn de centrale elementen van de NCR Peer Groups. Het gaat om kleine groepen van maximaal 12 personen die binnen verschillende coöperaties vergelijkbare functies vervullen. In de tweede helft van 2014 is NCR gestart met twee peer groups; de ene is gericht op het coöperatiemanagement (directie of secretaris), de andere op 'gekozen' bestuurders van coöperaties. In 4 sessies worden een aantal centrale thema’s behandeld en uitgediept aan de hand van enerzijds theoretische kennis en anderzijds praktische ervaringen. De besloten setting zorgt ervoor dat de deelnemers onderling dilemma’s kunnen delen.
In seizoen 2015-2016 vond een nieuwe reeks intervisiebijeenkomsten voor benoemde en gekozen bestuurders plaats in de periode van november tot maart; de volgende cyclus vangt aan begin 2017.

NCR Jongerendag

Ook brengen we jonge leden van coöperaties met elkaar in contact, zoals tijdens een NCR Jongerendag, en begeleiden we jongerenraden van aangesloten coöperaties.